ระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมทางเข้า Access Control

รองรับการเชื่อมต่อกับประตูทางเข้าแบบอัตโนมัติ เช่น Turnstile, Flap Gate Barrier และอีกหลากหลายอุปกรณ์
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ E-Ticket, QR Code และอื่นๆ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

ติดต่อเรา : 02-105-4164 กด 2