ระบบตั๋วอิเลคทรอนิคส์ E-Ticket / QR Ticket

ช่วยในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียน เป็นระบบที่ออกแบบการทำงานทั้งในส่วนของจุดลงทะเบียนหน้าทางเข้า เพื่อป้องกันบัตรหรือตั๋วปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์การใช้งาน
  • ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน
  • รับบัตรหรือตั๋วได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์หรือจุดจำหน่าย (ขอรับ E-Ticket)
  • ลดต้นทุนในการผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ และลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มาเข้าใช้งานได้ เช่น อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น
  • มีรายงานสรุปการใช้งานบัตรหรือตั๋วแต่ละประเภท เช่น บัตรหรือตั๋วที่ใช้งานแล้วหรือหมดอายุ
  • เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการลงทะเบียน ทันสมัย และสะดวกสบาย

ติดต่อเรา : 02-105-4164 กด 2