ระบบตรวจสอบการฝากเงิน Auto Reconcile

Auto Reconcile คือ การบันทึกกระทบยอด 2 บัญชี เพื่อให้รู้ว่าถูกต้องตรงกัน ส่วนใหญ่ก็ทำไว้เพื่อควบคุมภายในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี เช่น เทียบรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร กับยอดคงเหลือใน Statement ถ้ามีผลต่าง ก็จะแสดงเป็นรายละเอียดไว้ ว่ามาจากอะไร

ระบบนี้จะช่วยลดปัญหา Human Error ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกกว่า ง่ายกว่า โดยมีผู้ช่วยเป็น Bot ในการ Matching Transaction แบบ Automatic ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรตรงส่วนนี้

  • บันทึกข้อมูลแบบ Real-Time สามารถดูข้อมูลประวัติการแจ้งการชำระ/โอนเงิน ณ วันที่ปัจจุบัน ได้
  • รายงานสามารถส่งออก ( Export) ข้อมูลนั้นไปยัง Excel ได้ เป็นไฟล์ .xlsx
  • เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานประวัติแจ้งการชำระ วันเวลาย้อนหลังได้
  • สามารถเพิ่มสิทธิ์ ( Permission Systems ) ผู้เข้าใช้งานได้หลายคน ตามระดับสิทธิ์ User
  • การนำไปใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
  • รองรับการทำงาน เช่น Google Chrome , IE: Internet Browser, FireFox และ Browser อื่นๆ

ติดต่อเรา : 02-105-4164 กด 2